Dismenore

Ağrılı adet dönemi, regl döneminde ağrı hissetmek demektir.

 

Primer Dismenore ve Seconder Dismenore olarak 2 şekilde görülür.

Dismenore Dr Hilal Ağış

PRİMER DİSMENORE (BİRİNCİL DİSMENORE):

Adet kanamalarının ilk başladığı zamandan itibaren (menarj), adet dönemlerinin ağrılı olmasıdır. Genelde adet kanaması başladığında veya 1 gün önce ağrı başlar ve 1-2 gün sürer. Zamanla ağrının şiddeti azalabilir. Genelde bir hastalığa bağlı olmaz. 

Tedavide ağrı kesici, eksik olan vitamin ve minerallerin yerine koyulması, gerekli hormon ilaçları, akupunktur ve hipnoterapiden faydalanabilinir.

SECONDER DİSMENORE:

Adet kanamalarının ilk başladığı yaşlarda ağrı olmamasına karşın, sonradan ağrılı adet dönemlerinin başlamasıdır. Ağrının süresi ve şiddeti yıllar içinde artabilir. Genelde altta yatan bir hastalığa bağlıdır. Hastanın öncelikle endometriosis hastalığı açısından araştırılması uygundur. Çikolata kisti olan hastalarda daha fazla görülür. Ayrıca uterus myomları, adenomyosis, rahim ağzı (servikal) darlık, over (yumurtalık) kisti, pelvik bölge yapışıklıkları, pelvik enfeksiyonlar, spiral (RİA) kullanımı da sonradan oluşan sancılı adetlere sebep olabilir. Ağrı kişinin hayat kalitesini bozar.
Ağrı kesiciler yanında altta yatan hastalığın tedavisi gerekir.